Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prihlasovanie na Erasmus+ pobyt na akademický rok 2018/19 otvorené!

Od 01.12.2017 do 31.01.2018 je možné podať si prihlášku na Erasmus+ pobyt - typ štúdium.


04. 12. 2017 12.51 hod.

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu (štúdium) otvorené!

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že od 01.12.2017 do 31.01.2018 je otvorené
prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu – štúdium na akademický rok 2018/19 (pre zimný aj letný
semester pobytu). Prihláška na Erasmus+ je dostupná cez portál moja.uniba.sk – podanie prihlášky na
mobilitu Erasmus+ (pre prihlásenie použite vaše údaje do AIS2). Zoznam dostupných univerzít na
mobilitu k nahliadnutiu je dostupný na webe FiF UK (sekcia medzinárodné vzťahy – Erasmus+ -
Erasmus+ štúdium – na ktoré univerzity môžem ísť na Erasmus+ pobyt).
Erasmus+ pobyt je skvelá príležitosť na získanie nových študijných aj osobných skúseností a zlepšenie
svojich vedomostí a skúseností predtým, než ukončíte štúdium. Ak stále váhate, či Erasmus+ pobyt
absolvovať a potrebujete viac informácií kontaktujte Oddelenie medzinárodných vzťahov FiF UK na
rzsfphil.uniba.sk alebo sa príďte informovať osobne (Gondova 2, 1.poschodie, č.dverí 138).