Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu (štúdium) a Erasmus+ stáž študenta otvorené!

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že od 03.12.2019 do 29.02.2020 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu–štúdium na akademický rok 2020/21 (pre zimný aj letný semester pobytu).


26. 02. 2020 16.16 hod.

ERASMUS+ MOBILITA (ŠTÚDIUM)

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že od 03.12.2019 do 29.02.2020 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu – štúdium na akademický rok 2020/21 (pre zimný aj letný semester pobytu).

Prihláška na Erasmus+ je dostupná cez portál moja.uniba.sk – podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+ (pre prihlásenie použite vaše údaje do AIS2). Prihláška je kompletná len v prípade, že po prihlásení do Mobility Online vložíte aj žiadané dokumenty (ak nemáte potvrdenie o stáži – nič sa nedeje, tento dokument nie je povinný). Posledný deň, kedy je možné dokumenty do Mobility Online vložiť je 29.02.2020, 00:00 CET.


Zoznam dostupných univerzít na mobilitu.

ERASMUS+ STÁŽ ŠTUDENTA

Prihlásenie na Erasmus+ stáž študenta je otvorené v termíne 03.12.2019 – 29.02.2020. Na Erasmus+ stáž študenta sa neprihlasuje elektronicky, ale zaslaním podpísanej prihlášky a ďalších potrebných dokumentov na Referát zahraničných vzťahov FiF UK. Všetky informácie o prihlásení nájdete na web stránke fakulty v sekcii Medzinárodné vzťahy – Erasmus+ - Erasmus+ stáž študenta – Ako sa prihlásiť.

Erasmus+ pobyt je skvelá príležitosť na získanie nových študijných aj osobných skúseností a zlepšenie svojich vedomostí a skúseností predtým, než ukončíte štúdium. Ak stále váhate či Erasmus+ pobyt absolvovať a potrebujete viac informácií kontaktujte Referát zahraničných vzťahov FiF UK na rzs@fphil.uniba.sk alebo sa príďte informovať osobne (Gondova 2, 1.poschodie, č. dverí 138).