PRIHLASOVANIE NA ERASMUS + DO 15. FEBRUÁRA 2023

Využite možnosť prihlásiť sa na zahraničný študijný pobyt na letný či zimný semester 2023/2024.


09. 01. 2023 15.46 hod.

Erasmus+ pobyt je skvelá príležitosť na získanie nových študijných aj osobných skúseností predtým, než ukončíte štúdium. Ak stále váhate či Erasmus+ pobyt absolvovať a potrebujete viac informácií, kontaktujte Referát medzinárodných vzťahov FiF UK alebo sa príďte informovať osobne (Gondova 2, 1. poschodie, č. dverí 148).

Prihláška na Erasmus+ je dostupná cez portál moja.uniba.sk – podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+ (pre prihlásenie použite svoje prihlasovacie údaje do AIS2).

Prihláška je kompletná len v prípade, ak po prihlásení do Mobility Online vložíte aj žiadané dokumenty. Posledný deň, kedy je možné dokumenty do Mobility Online vložiť, je 15. februára 2023, 00:00 CET.

Zoznam dostupných univerzít na mobilitu