PREDSTAVENIE V MOYZESOVEJ SIENI

Predstavenie zoskupenia MED A PRACH: 12. októbra 2022 o 19.00 h. Vstup zdarma pre študentov, pedagógov a zamestnancov FiF UK.


10. 10. 2022 10.57 hod.

V stredu 12. októbra 2022 o 19.00 hod. sa v Moyzesovej sieni uskutoční predstavenie umeleckého zoskupenia MED A PRACH pod názvom eu.genus.

„Všetci vieme, že zomrieme. Všetci cítime, že nezomrieme.“ (Fernando Pessoa) eu.genus je fyzické divadlo, ateliér, inštalácia i otvorená skúška. Všetka pozornosť sa pritom sústreďuje na najzaujímavejšiu, najťažšiu a pravdepodobne nezodpovedateľnú otázku – kto je človek? Neustále rozhodnutia. Neustála premena. Hľadanie dôvodu.

Vstupenky sú k dispozícii online. Študenti, pedagógovia a zamestnanci FiF UK majú vstup zdarma (treba sa ohlásiť do 11. 10. mailom na vladimir.zvarauniba.sk).