PREDNÁŠKY POZVANÝCH HOSTÍ Z MAĎARSKA

Katedra maďarského jazyka a literatúry pozýva na dve prednášky pedagógov z Reformovanej Univerzity Gáspára Károliho, ktorí budú prednášať na FiF UK 15. novembra 2022 v miestnosti G140. Prednášky budú v maďarskom jazyku.


04. 11. 2022 11.59 hod.

 

Időpont: 2022. november 15. (kedd), 11.00–12.30
Termín: 15. november 2022 (utorok), 11.00–12.30

Prezi vs PowerPoint
Prezentácia vs. PowerPoint

 

Időpont: 2022. november 15. (kedd), 13.30–15.00
Termín: 15. novembra 2022 (utorok), 13.30–15.00

 A tanulók aktivizálásának digitális eszközei
Digitálne nástroje na aktivizáciu žiakov