Prednáška Lucu Cerchiariho o mýte Franka Sinatru

Začiatkom októbra vystúpi na pôde Filozofickej fakulty UK profesor Luca Cerchiari s dvojdielnym prednáškovým cyklom The Myth of Frank Sinatra: jazz, pop, and cinema (Mýtus Franka Sinatru: jazz, pop a film).


19. 09. 2023 09.21 hod.

Prvá prednáška sa uskutoční 3. októbra 2023 v čase od 10.50 do 14.05 h v budove Filozofickej fakulty UK na Gondovej 2 (miestnosť č. 308).

Druhý prednáškový diel prebehne 4. októbra 2023 v rovnakom čase a na rovnakom mieste.

Obe podujatia sa uskutočnia v anglickom jazyku.

Obsah prednáškového cyklu:

  • opera a džez: ako vznikol americký popový spev
  • Frankie Goes to Hollywood: spevák, ktorý sa stal slávnym hercom
  • dotyk hudobných aranžérov. Stordhal, Riddle, May, Jenkins a Jones
  • Frank Sinatra a umenie nahrávania (Rca, Columbia, Capitol, Reprise)
  • svetoznámy spevák: živé vystúpenia, kino, televízia

Kto je Luca Cerchiari

Taliansky muzikológ, hudobný kritik a pedagóg Luca Cerchiari patrí v Európe k najväčším expertom v oblasti jazzovej a populárnej hudby, diskografie a produkcie. Je autorom stoviek článkov a kníh (napr. Jazz a fašizmus, L’Epos, Palermo 2003; Miles Davis, Mondadori 2001/Feltrinelli 2013; a Eurojazzland, Northeastern University Press, Boston 2012). Vyučoval a prednášal na univerzitách v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Belgicku, Švajčiarsku, v Spojených štátoch a na Slovensku. Profesor Cerchiari momentálne pôsobí na Univerzite jazykov a mediálnej komunikácie (University of Languages and Medial Communication) v Miláne.