Porovnanie tvorivej ofenzívy českých a slovenských prozaičiek

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK pozýva na prednášku prof. PhDr. Lubomíra Machalu, CSc., ktorá sa venuje súčasným českým a slovenským autorkám.


07. 03. 2024 17.17 hod.

Prednáška prof. PhDr. Lubomíra Machalu, CSc. sa zameriava na problematiku súčasnej literatúry v Čechách a na Slovensku a analyzuje tvorbu ženských autoriek.

Pozvánka