Poézia žije, aj tá írska

Írska poetka Ailbhe Ní Ghearbhuigh nedávno navštívila našu univerzitu v rámci projektu EFACIS. Výnimočné stretnutie s jedným z najvýznamnejších hlasov súčasnej tamojšej literárnej scény sa uskutočnilo s podporou Veľvyslanectva Írskej republiky na Slovensku. Príležitosť na spoznávanie írskej kultúry a literatúry sa ním však nekončí.


05. 11. 2023 17.15 hod.

Študenti a študentky (nielen) katedry anglistiky a amerikanistiky so záujmom o írsku kultúru a literatúru zažili aj v tomto semestri ochutnávku súčasného Írska. Dňa 17. októbra 2023 nás navštívila významná írska autorka Ailbhe Ní Ghearbhuigh, ktorá im počas dvoch stretnutí predstavila svoju najnovšiu vedeckú publikáciu a čítala z vlastnej poézie.

Prednáška sa týkala autorkinej vedeckej publikácie s názvom Inside Innti: A New Wave in Irish Poetry a samotnej básnickej skupiny Innti. Tá definovala írsku poetickú mapu 20. storočia s presahmi do súčasnosti, no vo svete narážala na jazykové bariéry spôsobené, slovami autorky, ochudobnením pôvodného čara írčiny. Práve tomuto fenoménu sa Ní Ghearbhuigh venovala aj v druhej časti cyklu, v ktorej prezentovala svoju vlastnú básnickú tvorbu bilingválne, teda v pôvodnom írskom znení aj v anglických prekladoch. Chcela tým poukázať nielen na dôležitosť poézie pri posilňovaní vplyvu jazykov vo svete, ale aj na úskalia prekladu, aj toho poetického.

Stretnutie prinieslo plodnú diskusiu s publikom, ktorej sa – popri zvedavých študentoch a študentkách – zúčastnil aj veľvyslanec Írska na Slovensku Dermot McGauran. Reč bola o mieste poézie v dnešnom svete, problematickosti umeleckého prejavu v menších jazykoch vo svetovom formáte, preklade umeleckého diela z oboch strán barikády, ale aj o pocitoch autorky pri čítaní prekladov svojej tvorby. Diskutovalo sa v uvoľnenom duchu – zaznela napríklad otázka, ktorá časť Bratislavy sa autorke zatiaľ páči najviac.

Na študentov a študentky čakalo v závere podujatia aj milé prekvapenie: ochutnávka nového pripravovaného predmetu zameraného práve na „Smaragdové ostrovy“, ich kultúru, literatúru a dokonca aj jazyk.

Stretnutím s Ailbhe Ní Ghearbhuigh sa príležitosť na zoznamovanie sa s Írskom nekončí. Ešte v tomto akademickom roku majú študentky a študenti možnosť prihlásiť sa aj na „Irish Week“, organizovaný Karlovou univerzitou v Prahe. Tešiť sa môžu aj na Deň svätého Patrika v réžii katedry anglistiky a amerikanistiky.

Básne Ailbhe Ní Ghearbhuigh sú preložené do niekoľkých svetových jazykov, medzi nimi aj do angličtiny. Slovenskému publiku môžu poskytnúť mimoriadny čitateľský zážitok. Napríklad kompozícia „Filleadh ón Antartach“ („Návrat na Antarktídu“) približuje skúsenosť cestovateľa, ktorý po návšteve Antarktídy nedokáže vrátiť svoj život do starých koľají. Namiesto toho sedí po večeroch v kuchyni a počúva bzučanie chladničky, zvuk mrznúcej pravekej vody. Ailbhe k napísaniu básne inšpiroval írsky cestovateľ Tom Crean, o ktorom sa dopočula v detstve, keďže pochádzal z jej rodnej County Kerry. Crean bol jedným z objaviteľov Antarktídy v rámci tzv. Terra Nova expedície (1911 – 1913), teda prvej cesty na Južný pól. Báseň z írskeho originálu preložil Billy Ramsell.

Return from Antarctica

He can still hear it:

the glaciers rasping,

their ratcheting in the distance,

the snow-quiet.

 

And still he remembers

gulping unsullied freshness

to clarify his lungs,

the holy coldness blessing his skin.

 

He gave his heart

to that stinging brightness,

that taciturn redoubt,

that uncluttered country.

 

But no choice except a return

to dampness and home.

He had to turn

his back on blankness.

 

On so many nights

his wife asks him tentatively

to abandon the kitchen

and join her upstairs.

 

He loves the irregular loneliness

of each tap-drip

and it’s music to him

the refrigerator’s drone:

 

basso profundo

slow in the recital,

grinding sighs that call out

to his being’s every melting element.

 

Autor článku:

Bc. Michal Chudý

šéfredaktor časopisu Perspectives na katedre anglistiky a amerikanistiky