Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podporte OZ Univerzal 2 % z vašich daní

Kreatívne centrum UniverSaal, ktoré vzniká prestavbou bývalých stajní v budove FiF UK na Gondovej ulici, aj tento rok môžete podporiť 2% z daní.


01. 04. 2020 11.16 hod.

Milé kolegyne, milí kolegovia, milé absolventky, milí absolventi,

obraciame sa na Vás v neľahkej situácii spôsobenej COVID 19, robíme tak však v dobrej viere v náš, veríme, že spoločný projekt kreatívneho centra UniverSaal. Radi by sme Vás požiadali, aby ste bez ohľadu na to či podávate daňové priznanie teraz alebo využijete možnosť jeho odkladu na jún, nenechali prepadnúť Vaše 1 %, 2 % alebo 3 % a venovali ich  nášmu združeniu. Rok 2020 je totiž kľúčovým rokom obnovy objektu budúceho kreatívneho centra a každé Vaše euro nám pomôže priblížiť sa k cieľu jeho otvorenia na jeseň 2021 ako súčasti osláv 100. výročia založenia Filozofickej Fakulty UK v Bratislave.

Údaje na poskytnutie 2 % z daní:

OZ Univerzál, IČO 51200601

Gondova 70/2, 811 02 Bratislava

Ďakujem všetkým za podporu a teším sa na spoločné stretnutia v UniverSaali.

Viera Bartková

predsedníčka správnej rady OZ Univerzál

Čo sa podarilo v roku 2019

V uplynulom roku sa OZ Univerzál podarilo projekt obnovy prezentovať prostredníctvom viacerých aktivít, ktoré našli odozvu nielen na akademickej pôde, ale i u širšej verejnosti.

  • Spolu s OZ Dobrý úradník sme získali grant Slovenskej Sporiteľne #mamnato na projekt Dobrý úradník: Mission possible, v rámci ktorého sme od mája do októbra zorganizovali sedem diskusií skúmajúcich do hĺbky tému verejnej služby a uplatnenia študentov UK v nej. Získané finančné prostriedky sme zároveň využili aj na výrobu prvého mobiliáru pre UniverSaal, ktoré navrhli a zrealizovali architektky ateliéru WoVeN.
  • Férová nadácia O2 podporila náš projekt Revolúcia bez konca, pripravený ako súčasť osláv 30. výročia Nežnej revolúcie v Bratislave. Od 11.11. do 17.11. sa v priestoroch UniverSaalu a Filozofickej fakulty uskutočnil multižánrový festival, zahŕňajúci divadelné predstavenie, výstavu fotografií, inscenované čítanie divadla ActofKAA, happening, projekciu filmu, diskusiu s legendou českého undergroundu F. Stárkom a video mapping na fasáde budovy fakulty ako jednom z miest pamäti na November 1989 (Viac informácií  tu: http://universaal.sk/.).
  • pripravili sme tiež crowdfundingová kampaň na portáli Startlab pod názvom Vrazte prachy do filozofie, ktorú podporilo neuveriteľných vyše 200 individuálnych darcov. ďalší darcovia podporili projekt prostredníctvom 2% z daní alebo pravidelnými mesačnými príspevkami na náš účet.

Máme tak finančné prostriedky pre úvodnú fázu obnovy, ktorú budeme realizovať hneď, ako sa situácia opäť ukľudní.

Na celkovú rekonštrukciu a priblíženiu sa otvoreniu na jeseň 2021 však potrebujeme rádovo viac finančných prostriedkov. Preto sa Vám chceme poďakovať za preukázanú priazeň a opätovne sa na Vás obrátiť so žiadosťou o 2% z dane a podporu nášho, veríme že spoločného projektu  

Ďakujem všetkým za podporu a teším sa na spoločné stretnutia v UniverSaali.

Viera Bartková

predsedníčka správnej rady OZ Univerzál