Študentské a zamestnanecké voľno

Radi by sme Vás informovali o nasledujúcich skutočnostiach, ktoré súvisia s dňom pracovného pokoja 1. novembra 2023. Študentkám a študentom bolo udelené...


25. 10. 2023 14.25 hod.

Radi by sme Vás informovali o nasledujúcich skutočnostiach, ktoré súvisia s dňom pracovného pokoja 1. novembra 2023.

  • Študentkám a študentom bolo udelené rektorské voľno na štvrtok 2. novembra 2023 a dekanské voľno na piatok 3. novembra 2023.
  • Zamestnancom a zamestnankyniam fakulty bolo udelené dekanské voľno s náhradou mzdy v dňoch 2. a 3. novembra 2023 (t. j. vo štvrtok a piatok) v súlade s § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce.

Vedúci a vedúce katedier, knižnice a útvarov dekanátu zabezpečia činnosť svojej zamestnaneckej časti bez narušenia plnenia pracovných úloh (vrátane dodržania stanovených termínov).

V tejto súvislosti upozorňujeme na dôležitú informáciu, ktorá sa týka Ústrednej knižnice FiF UK.  Tá bude zatvorená od 1. novembra a svoju činnosť obnoví 6. novembra 2023. Prosíme preto, aby ste si vybavili svoje prípadné požiadavky včas.

Ďakujeme za Vašu prácu, nasadenie a prajeme príjemne strávený oddychový čas.