Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Otvorený list ministerke školstva

Dekan FiF UK spolu s ďalšími dekanmi poslal otvorený list ministerke školstva M. Lubyovej.


05. 06. 2019 12.58 hod.

Otvorený list ministerke školstva

Dekani viacerých fakúlt vysokých škôl, medzi nimi aj dekan FiF UK prof. Marián Zouhar, v otvorenom liste ministerke školstva M. Lubyovej vyjadrili nesúhlas so zmenami v zákone o pedagogických zamestnancoch, podľa ktorých doplňujúce a rozširujúce štúdium a atestácie môžu realizovať aj organizácie, ktoré nie sú vysokými školami.