Otázka kultúrneho transferu: pluridisciplinárna perspektíva

Katedra romanistiky FiF UK v spolupráci s Asociáciou FrancAvis a Vyšehradským fondom organizuje podujatie s názvom „26e École doctorale francophone des pays de Visegrád“ na tému „La question du transfert culturel: perspective pluridisciplinaire“.


10. 10. 2023 13.49 hod.

Medzinárodné vedecko-výskumné podujatie bude venované téme „Otázka kultúrneho transferu: pluridisciplinárna perspektíva“ („La question du transfert culturel: perspective pluridisciplinaire“). Ide o unikátnu vedeckú platformu, ktorá sa koná každý rok v jednej z krajín V4. Na konferencii odznejú prednášky z literárnovednej, lingvistickej, translatologickej a didaktickej vedeckej oblasti.

Podujatie sa koná 13. a 14. októbra 2023 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Viac informácií nájdete v priloženom programe.