OHODNOŤTE VÝUČBU V ŠTUDENTSKEJ ANKETE DO 3. 1. 2021

Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá. Nájdite si čas na vyplnenie anonymného dotazníka.


14. 12. 2020 07.49 hod.

Milé študentky, milí študenti,

študentská anketa za zimný semester akademického roka 2020/2021 bude spustená od pondelka 14. 12. 2020 a bude otvorená do nedele 3. januára 2021. Chcel by som Vás poprosiť o vyjadrenie vášho názoru na jednotlivé predmety realizované v zimnom semestri, na vaše študijné programy i na celkovú kvalitu dištančného vzdelávania, v ktorom sme pokračovali aj v tomto akademickom roku. Uvítame vaše hodnotenia a konštruktívne podnety, ktoré nám každý semester poskytujú dôležitú spätnú väzbu.

Ďakujem za spoluprácu a za váš čas strávený vyplnením ankety.
prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan FiF UK

FiF UK organizuje študentskú anketu po skončení výučbovej časti každého semestra Na vyplnenie ankety sa prihláste heslom ako do AIS-u, anketa je však anonymná a nemožno identifikovať autora či autorku konkrétnych komentárov a hodnotení.

 

ANKETA

 

Stanoviská vedenia fakulty a jednotlivých katedier k študentským anketám za predchádzajúce semestre