O migrácii v Číne s Wanjing (Kelly) Chen

Katedra východoázijských štúdií pozýva na prednášku s názvom „Riding the Wave: Chinese Entrepreneur Migrants and the Making of Belt and Road Initiative in Laos“ pod vedením doktorky Wanjing Chen.


06. 11. 2023 09.45 hod.

Bližšie informácie o podujatí:

Od čínskej trhovej reformy v roku 1978 sa nešpecifikovaný počet migrujúcich začal presúvať na globálny Juh s cieľom obchodovať s lacným čínskym tovarom. Práve táto skupina obyvateľstva zvyčajne vypadáva z diskusií o tejto časti sveta, zameranej na globalizáciu vysokej úrovne pod štátnym vedením. Prednáška sa bude týkať vzťahu medzi vyššie spomínanými migrujúcimi a elitnejšou vrstvou čínskeho obyvateľstva, ktorá prichádza do Laosu v reakcii na výzvu Pekingu týkajúcu sa iniciatívy „Belt and Road“. Konkrétne na to, že súčasná situácia postupne marginalizuje prvú skupinu migrujúcich, ale zároveň im poskytuje okamžité príležitosti na získanie nepriamych výhod.

O prednášajúcej:

Wanjing (Kelly) Chen je výskumníčkou na Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung v nemeckom Halle. Vo svojej práci sa zaoberá interakciami medzi nízkou a vysokou globalizáciou vedenou Čínou na globálnom Juhu. 

Dátum a čas: streda, 8. novembra 16:05 – 17:35 h

Miesto konania: Gondova 2, miestnosť N416