NOVÁ PROFESORKA A PROFESOR NA FAKULTE

Dňa 13. septembra 2023 prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 48 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Sú medzi nimi aj dve osoby z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.


19. 09. 2023 16.40 hod.

Blahoželáme:

Dagmar Garay Kročanovej (odbor slovenský jazyk a literatúra), vedúcej katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy, odborníčke na dejiny prózy a drámy prvej polovice 20. storočia, prekladateľke z angličtiny.

Bohdanovi Ulašinovi (odbor všeobecná jazykoveda), vedúcemu katedry romanistiky, odborníkovi na španielsky jazyk a kultúru krajín hispánskeho sveta, autorovi kultovej učebnice Španielčina pre samoukov.

Z Univerzity Komenského boli vymenované aj tieto osoby:

  • Marián Giba, ústavné právo, Právnická fakulta UK,
  • Miroslav Habán, špeciálna rastlinná produkcia, Farmaceutická fakulta UK,
  • Juraj Hamuľák, pracovné právo, Právnická fakulta UK,
  • Pavol Matula, slovenské dejiny, Pedagogická fakulta UK,
  • Lucia Mokrá, medzinárodné právo, dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK,
  • Jana Radošinská, normálna a patologická fyziológia, Lekárska fakulta UK,
  • Matej Samoš, vnútorné choroby, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine,
  • Hana Urbancová, muzikológia, Pedagogická fakulta UK.