Na budove fakulty je nová pamätná tabuľa, pripomína udalosti Novembra 1989

Na budove Filozofickej fakulty UK odhalili 14. novembra 2019 pamätnú tabuľu pripomínajúcu prvé vyhlásenie Verejnosti proti násiliu z 20. novembra 1989. Spolu so Študentským hnutím bola hlavnou iniciátorkou Nežnej revolúcie na Slovensku. Jej autorom je grafický dizajnér a architekt Karol Rosmány, autor pôvodného loga VPN a Študentského hnutia.


15. 11. 2019 10.27 hod.

Na budove fakulty je nová pamätná tabuľa, pripomína udalosti Novembra 1989

Na budove Filozofickej fakulty UK odhalili 14. novembra 2019 pamätnú tabuľu pripomínajúcu prvé vyhlásenie Verejnosti proti násiliu z 20. novembra 1989. Spolu so Študentským hnutím bola hlavnou iniciátorkou Nežnej revolúcie na Slovensku. Jej autorom je grafický dizajnér a architekt Karol Rosmány, ktorý je tiež autorom loga VPN a loga Študentského hnutia.

Prvé vyhlásenie VPN sa tlačilo na počítačoch Kabinetu fonetiky katedry slovenského jazyka FiF UK na 4. poschodí budovy 20. novembra 1989, kde vtedy pracoval Alfréd Zimmermann. Na znení dokumentu spolupracovali Ján Budaj, Martin Bútora, Fedor Gál, Valér Mikula, Ladislav Snopko, Peter Tatár a Peter Zajac. Žiadali v ňom ukončenie násilností a spoločenské zmeny. Vyhlásenie končilo výzvou „Zoberme ako občania svoje záležitosti do vlastných rúk!“

Tabuľa bola osadená z iniciatívy aktérov udalostí Novembra 1989 Valéra Mikulu z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK  a Radoslava Števčíka, tajomníka fakulty. Slávnostne ju odhalil dekan Filozofickej fakulty UK prof. Marián Zouhar a prof. Valér Mikula, za prítomnosti rektora UK prof. Mareka Števčeka a priamych účastníkov udalostí pred 30. rokov Jána Budaja, Alfréda Zimmermanna a Petra Zajaca.  „Táto tabuľa bude malá čerešnička na torte Nežnej revolúcie, ale aj na torte tejto pomerne ponurej budovy a bude ju rozjasňovať,"  povedal počas slávnosti prof. Mikula.

Znenie prvého vyhlásenia VPN

Text pod foto : Bývalý pracovník Kabinetu fonetiky FiF UK A. Zimmermann, prof. V. Mikula, tajomník fakulty R. Števčík a dekan fakulty M. Zouhar