MEDZINÁRODNÉ KOLOKVIUM HISPANISTOV

Katedra romanistiky FiF UK pozýva na XVIII Coloquio International de la AEPE, ktoré sa bude konať 3. – 7. apríla 2023 na FiF UK v Bratislave, Gondova 2.


30. 03. 2023 08.29 hod.

Pripravované kolokvium je miestom stretnutia a diskusie hispanistov z rôznych kútov sveta. Je určené pre výskumníkov a výskumníčky, odborníkov, akademikov i priaznivcov hispanistiky, na ktorom si vymieňajú skúsenosti a výsledky z výskumu španielskeho jazyka, literatúry, kultúry a prekladu.

Program kolokvia