MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O TRANSLATOLÓGII NA UKRAJINE

Pozývame na konferenciu „Translatológia na Ukrajine ako integrálna súčasť európskeho kontextu“, ktorej cieľom je prezentovať súčasný stav translatológie na Ukrajine a dať najavo, že ukrajinská kultúra – literatúra, umenie, výskum, školstvo – je inherentnou súčasťou európskeho kontextu.


02. 05. 2022 11.51 hod.

Konferencia sa uskutoční 12. – 13. mája 2022 v Bratislave. Konferencia bude zároveň vysielaná online cez Zoom.

Všetky sekcie budú tlmočené do slovenčiny, angličtiny a ukrajinčiny.

Ak máte záujem zúčastniť sa, registrujte sa na tomto odkaze.

 

Na organizácii konferencie sa podieľa Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK a Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK.

 

Viac informácií

More information

Program konferencie