LETNÁ ŠKOLA SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY SAS BUDE ONLINE

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk bude okrem 56. ročníka letnej školy realizovať aj letné semináre pre učiteľov a lektorov slovenského jazyka pôsobiacich v zahraničí.


27. 07. 2020 15.43 hod.

Letné vzdelávacie aktivity v rámci programu Studia Academica Slovaca

V súvislosti s aktuálnou situáciou vyvolanou pandémiou sa plánované letné vzdelávacie  podujatia na Filozofickej fakulte UK zabezpečované Studia Academica Slovaca – centrom pre slovenčinu ako cudzí jazyk budú konať v online priestore.

56. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca bude prebiehať dištančnou formou  3. – 14. augusta 2020.

Doteraz máme prihlásených  80 uchádzačov z 22 krajín z Európy i zámoria, ktorí sa rozhodli zúčastniť na online výučbe. Podľa úrovne ich jazykovej kompetencie zistenej na základe online testovania je pripravený program jednotlivých kurzov pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých a pokročilých pod vedením skúsených lektorov. Súčasťou letnej školy budú aj online prednášky, vydané v zborníku Studia Academica Slovaca 49, UK, 2020, s ústrednou témou letnej školy Hranica ako limit aj príležitosť v jazykovo-kultúrnom a geopolitickom kontexte, ktorý bude k dispozícii aj na: http://zborniky.e-slovak.sk. Okrem toho vzdelávací program doplní ponuka  online prezentácií slovenských kultúrnych reálií.

V rámci ďalšieho vzdelávania pedagógov sa 17. - 21. augusta 2020 online formou uskutoční 13. ročník odborno-metodického seminára pre učiteľov slovenského jazyka pôsobiacich na školách v zahraničí. Kurz  je určený tým učiteľom, ktorí majú záujem zdokonaliť si svoje teoretické znalosti, ale najmä praktické didaktické zručnosti pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Ponúkame online webináre vedené skúsenými lektormi v oblasti metodiky výučby SakoCJ a prakticky orientované online workshopy. Prihlásených je vyše 40 učiteľov z európskych krajín aj zo zámoria.

Tradičný odborno-metodický seminár pre lektorov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich na univerzitách v zahraničí sa bude realizovať 18. – 19. augusta 2020 prezenčne za účasti pracovníkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na programe je rokovanie o prebiehajúcich spoločných výskumných projektoch, problematika  analýzy jazykových chýb cudzincov, ako aj aktuálne  informácie o nových publikáciách slovakistických pracovísk. Dôležitú súčasť programu tvoria správy  vyslaných lektorov o aktuálnej výučbe počas pandémie, skúsenosti s využívaním online formy v práci lektorátov a jej vplyvu na vzdelávanie slovakistov v jednotlivých krajinách.

Spoločným úsilím organizátorov je zostaviť kvalitný i atraktívny vzdelávací program a uspokojiť tak predstavy i potreby všetkých účastníkov plánovaných letných vzdelávacích podujatí, nielen študentov letnej školy, ale aj pedagógov a lektorov pôsobiacich v zahraničí.

Všetky informácie o letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca v časti INFO SAS 2020.

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.,
                    riaditeľka