Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť

Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského otvára v letnom semestri 2023/2024 kurzy slovanských jazykov pre verejnosť.


06. 02. 2024 18.28 hod.

Kurzy bulharčiny, chorvátčiny, macedónčiny, poľštiny, slovinčiny a srbčiny sa budú v letnom semestri akademického roku 2023/2024 konať od 19. februára do 17. mája 2024. Jednotlivé skupiny sa otvárajú po prihlásení dostatočného počtu záujemcov a záujemkýň. Kurz trvá 13 týždňov, realizuje sa v rozsahu 1 x 90 minút týždenne, spravidla po 17.00 h. Na kurz je potrebné prihlásiť sa e-mailom u koordinátorky Mgr. Kristiny Dordević (kristina.dordevicuniba.sk) do 18. februára 2024.

Cena kurzu: 130 eur* (potvrdenie o úhrade je potrebné zaslať Mgr. Kristine Dordević)
Číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 43
________________________________________
* 65 eur pre študentov a študentky, 210 eur pre manželský pár


Pozvánka