Kurz katalánčiny pre študentov fakulty

Katedra romanistiky ponúka po prvýkrát všetkým študentom FiF UK možnosť zapísať si ako voliteľný predmet celofakultný štvorsemestrálny kurz katalánskeho jazyka pre začiatočníkov.


19. 09. 2019 10.52 hod.

Katedra romanistiky ponúka po prvýkrát všetkým študentom FiF UK možnosť zapísať si ako voliteľný predmet celofakultný štvorsemestrálny kurz katalánskeho jazyka pre začiatočníkov.

V zimnom semestri 2019/2020 sa vyučuje Katalánčina 1 v utorok 12:35 v učebni G 344. Výučba prebieha v spolupráci s katalánskym kultúrnym inštitútom Institut Ramón Llull. Lektori budú dvaja a budú sa striedať: český katalanista Mgr. Jiří Pešek a rodený hovoriaci Mgr. David Utrera Domínguez. Predmet v nájdete v AISe pod nasledujúcim kódom a názvom: A-bpSP-27 Katalánsky jazyk pre začiatočníkov 1. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť mailom na vedúceho Katedry romanistiky doc. Ulašina.