Komunikačné aspekty života Ukrajincov na Slovensku po roku 2021

Katedra archeológie a kultúrnej antropológie FIF UK pozýva na odborný seminár zameraný na komunikačné aspekty ukrajinskej populácie usídlenej na Slovensku od roku 2021.


16. 11. 2023 16.08 hod.

Prednášajúca: Dr. hab. Mariia Kazmyrchuk (Katedra archeológie a kultúrnej antropológie, FIF UK)

Termín a miesto konania: 23. 11. 2023, 14:20 –15:20, budova Gondova 2, miestnosť č. G366

Seminár sa koná v rámci riešenia grantovej úlohy MŠ SR VEGA: 1/0203/23 Morálne hodnotenia národných, etnických a náboženských skupín v situácii ohrozenia.