Informačný seminár o štipendijných programoch SAIA

V pondelok 25.04.2016 o 16.00 sa v miestnosti G 127 uskutoční informačný seminár SAIA


19. 04. 2016 07.55 hod.

Informačný seminár o štipendijných programoch SAIA

V pondelok 25.04.2016 o 16.00 v miestnosti G 127 sa uskutoční informačný seminár so zástupcami SAIA, ktorí predstavia ich štipendijné programy a podmienky účasti na nich. SAIA taktiež predstaví aktuálne novinky v programoch a ďalšie nové možnosti štúdia v zahraničí.