Informačné interakcie 2023

Katedra knižničnej a informačnej vedy pozýva na medzinárodnú konferenciu a metodologický seminár Informačné interakcie 2023.


21. 11. 2023 16.33 hod.

Cieľom podujatia s podtitulom Informačná etika, umelá inteligencia a informačná tvorivosť: súvislosti a interakcie je vytvoriť priestor na prezentáciu výsledkov aktuálnych výskumov, podnietiť diskusie o teoretických a praktických otázkach, a predstaviť projekty doktorandov a doktorandiek.

Termín a miesto konania: piatok 24. novembra 2023 od 9.00 h v miestnosti N418 (Nová budova UK na Šafárikovom námestí 6)

Hlavný hosť: Juraj Podroužek (Kempelenov inštitút inteligentných technológií, Bratislava), téma prednášky: Etika v umelej inteligencii

Anotácia k hlavnej prezentácii:

Ako vplývajú technologické inovácie na naše životy? Prednáška ukáže, ako tieto trendy zlepšujú prácu s informáciami, a pred aké nové etické výzvy nás postavili. Hlavnou témou prezentácie bude otázka dôveryhodnosti a spoľahlivosti umelej inteligencie, s ktorou prichádzame do styku na výskumnej a používateľskej úrovni.

Ďalšie témy, ktorým sa podujatie venuje:

  • informačná etika, etika informačného správania v digitálnom prostredí, etika informačnej gramotnosti, digitálna etika,
  • umelá inteligencia pri podpore informačných procesov, etické výzvy umelej inteligencie pri práci s informáciami vo vzdelávaní a vede,
  • informačná tvorivosť: súvislosti s informačnou gramotnosťou, etikou informácií, podpora tvorivosti človeka nástrojmi umelej inteligencie,
  • problémy dezinformácií a iné informačné patológie  v digitálnom prostredí,
  • dátová etika, dátová gramotnosť, vedecká dátová gramotnosť,
  • vedecká komunikácia a jej podpora, publikačná etika,
  • sociálne kontexty informačnej vedy a informačná tvorivosť,
  • informačná tvorivosť pri vyhľadávaní informácií, informačnom správaní v akademickom prostredí, návrh a dizajn služieb a systémov na podporu tvorivosti študentov, doktorandov, učiteľov, vedcov,
  • informačná tvorivosť v organizácii poznania a v informačných systémoch, informačná tvorivosť informačných profesionálov,
  • informačná tvorivosť vo vedeckej komunikácii, informačná tvorivosť a informačná ekológia.

Vstupné: bezplatný vstup
Konferenčný jazyk: slovenský a český

Podrobný program nájdete na webovej stránke konferencie.