HĽADÁME TÚTOROV PRE NOVÝCH ŠTUDENTOV NA FIF UK

Študentská časť Akademického senátu FiF UK hľadá tútorky a tútorov pre akademický rok 2022/2023.


05. 08. 2022 10.31 hod.

Ide o dobrovoľnú, novovytvorenú pozíciu, ktorou skúsenejší študenti a študentky fakulty môžu pomôcť prvákom a prváčkam vo svojom alebo príbuznom študijnom programe s ich prvými krokmi na fakulte.

Pozície sa obsadia 1. septembra 2022, avšak ešte predtým prihlásení záujemci dostanú podrobné informácie o požadovaných úlohách a možnostiach.

Prihlasovací formulár