Gisela Weyde. Od Atény k Hére alebo od modrej pančuchy ku gazdinej

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva na ďalšiu prednášku zo série vystúpení svojich absolventiek a absolventov v rámci storočného jubilea svojho založenia.


27. 11. 2023 12.19 hod.

Prednášajúca: Zsófia Kiss-Szemán (Galéria mesta Bratislavy)

Názov prednášky: Genealógia modernistického esencializmu

Dátum: streda, 29. novembra 2023

Čas: 16:00 – 17:30 h

Miesto: G239, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, Bratislava

Informácie o prednáške:

Prednáška priblíži životnú a profesijnú dráhu Gisely Leweke-Weyde (1894, Košice – 1984, Halle an der Saale, Nemecko), ktorá viedla od vysoko odbornej práce k bežnej činnosti v domácnosti. Leweke-Weyde bola kunsthistorička, archeologička, maliarka, grafička, ochranárka pamiatok a prírody, publicistka a reštaurátorka. Mala obrovské zásluhy v oblasti dejepisu umenia, ochrany pamiatok a kustódskej práce v 20. rokoch 20. storočia na Slovensku, kde jej patria viaceré prvenstvá. Popri všetkých svojich odborných aktivitách sa aktívne zapájala aj do života komunity Bratislavy.  Nakoniec po necelej dekáde mimoriadne aktívneho vedeckého a publicistického života sa vedome rozhodla pre zahraničie a pre rodinu a domácnosť. Jej prínos do historiografie umenia aj tak bol ohromujúci a doteraz neprávom opomenutý.

O prednášajúcej:  

Zsófia Kiss-Szemán študovala dejiny výtvarného umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 1997 – 2001 a 2006 – 2021 pôsobila v Galérii mesta Bratislavy ako kurátorka a vedúca kurátorka GMB, od 2022 ako kurátorka zbierky moderného umenia. Venuje sa najmä výtvarnému umeniu v prvej polovici 20. storočia s presahom do 19. a 21. storočia. Jej texty sa uverejňujú v kolektívnych odborných publikáciách. Je autorkou niekoľkých monografických kníh, v poslednom období napr. o Arnoldovi Weisz-Kubínčanovi a Edmundovi Gwerkovi, takisto je autorkou početných výstav a katalógov, naposledy spracovávala kunsthistorickú pozostalosť a umeleckú tvorbu Gisely Weyde.

O prednáškovom cykle:

Prednášky prebiehajú každú stredu počas semestra pod vedením absolventiek a absolventov katedry. Určené sú nielen pre aktuálnych študentov a študentky dejín výtvarného umenia, ale aj pre odbornú verejnosť. Ďalšou v rade bude prednáška Kataríny Tánczosovej (Krajský pamiatkový úrad, Bratislava/KDVU) na tému „Ústredný zoznam pamiatkového fondu – so zameraním na spôsoby evidencie predmetov architektúry, výtvarného umenia a umeleckého remesla“.