FILMOVÝ FESTIVAL JEDEN SVET NA FIF UK

8. a 11. novembra 2021 prinášame vybrané festivalové filmy na fakultu. Vstup je zadarmo, je potrebné sa vopred zaregistrovať.


02. 11. 2021 12.22 hod.

Aj tento rok sa budú vybrané filmy z festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet premietať i na FiF UK. Po premietaní bude nasledovať diskusia s hosťami.

Projekcie sú určené primárne pre študentov a pedagógov, ale vítaná je i verejnosť.

Dôležité

  • Podujatia budú v režime „kompletne zaočkovaní“. V interiéri FiF UK je povinné nosenie respirátora FFP2.
  • Premietanie filmu na FiF UK je zadarmo. Na premietanie je potrebné sa vopred zaregistrovať (bezplatná vstupenka), pri vstupe je potrebné preukázať sa registráciou v mobilnom telefóne. Registrovať sa bude možné najskôr 48 hodín pred projekciou a najneskôr 15 minút pred projekciou.

Projekcie sa budú konať v budove FiF UK, Gondova 2, miestnosť G127 (1. poschodie).

Ako som sa stala partizánkou: 8. 11. 2021 o 18.00 h

Film je o osudoch rómskych partizánov v bývalom Československu. Režisérka Vera Lacková je pravnučkou práve jedného z nich. Jej motiváciou je zbúrať stereotypný názor a pohľad na Rómov len ako na obete nacizmu. História poukazuje na mnoho Rómov, ktorých činy siahajú ďaleko nad rámec menšinového etnika a zaslúžene sú súčasťou európskych dejín.

Po projekcii sa bude konať diskusia s režisérkou Verou Lackovou.
Diskusiu bude moderovať doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD., z Katedry etnológie a muzeológie FiF UK.

Registrácia a viac o filme

Univerzity a svoboda: 11. 11. 2021 o 17.00 h

Film sa zaoberá kľúčovými problémami ovplyvňujúcimi vysokoškolské vzdelávanie. S komercializáciou a masifikáciou vzdelávania prišli aj nové výzvy, ktoré sa dotýkajú praktickej aj symbolickej roviny fungovania univerzít. Ako sa univerzity vyrovnávajú so zachovaním akademických slobôd? Ako vyzerajú výzvy, ktorým čelia? Aké sú dôsledky ich zlyhania?

Po projekcii sa bude konať diskusia, v ktorej budú diskutovať:

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., prorektor UK,
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., vedúci Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty UK,
Mgr. Ján Klíma, doktorand, FiF UK.
Diskusiu bude moderovať doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK.

Registrácia a viac o filme