FIF UK SI UCTILA PAMIATKU MILADY HORÁKOVEJ

FiF UK sa pripojila k výzve Milada 70: Zavražděna komunisty.


26. 06. 2020 19.55 hod.

Pri príležitosti 70 rokov od justičnej vraždy doktorky Milady Horákovej sa aj FiF UK vyvesením smútočnej zástavy pripojila k iniciatíve Milada 70: Zavražděna komunisty, ktorej cieľom je pripomenúť nielen osud Milady Horákovej, ale hlavne jej odvahu a postoje, ktoré inšpirujú dodnes.

Politička, právnička a feministka Milada Horáková bola po zinscenovanom komunistickom politickom procese popravená 27. 6. 1950 o 5.35 h ráno. Bola fascinujúcou osobnosťou, ktorá celý život bojovala za ideály humanizmu a rovnosti ľudí. Svoj osud niesla hrdinsky až do poslednej chvíle. Musíme si navždy uchovať v pamäti všetkých tých, ktorí sa stali obeťami zločinného komunistického režimu v Československu.