Fašizmus ako problém historiografie

Katedra slovenských dejín a katedra všeobecných dejín pozývajú na hosťovskú prednášku s názvom Fašizmus ako problém historiografie.


05. 10. 2023 11.03 hod.

Hosťom a prednášajúcim bude univerzitný pedagóg a samostatný vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (HÚ SAV) doktor Jakub Drábik. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnym štúdiom fašizmu (predovšetkým jeho britskej a českej podobe) a vybranými otázkami československých dejín. 

Ide o prvú časť z nášho prednáškového cyklu „Prednášky z dejín 20. storočia - aktuálne výskumy“.

Prednáška sa uskutoční 11. októbra 2023 o 16.00 h v budove na Šafárikovom námestí v miestnosti Š424.