Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Fakulta podpísala Memorandum o spolupráci s Nadáciou Európska únia - Latinská Amerika a Karibik

Filozofická fakulta UK podpísala Memorandum o spolupráci s Nadáciou EU-LAC (Európska únia - Latinská Amerika a Karibik). Cieľom je podporiť spoluprácu medzi oboma inštitúciami.


08. 06. 2020 13.11 hod.

Filozofická fakulta UK podpísala Memorandum o spolupráci s Nadáciou EU-LAC (Európska únia - Latinská Amerika a Karibik). Cieľom je podporiť spoluprácu medzi oboma inštitúciami, ako je organizovanie kongresov, seminárov a workshopov, možnosť absolvovania stáží, spoločné publikácie atď.

Za Nadáciu EU-LAC Memorandum podpísala výkonná riaditeľka Paola Amadei a za Filozofickú fakultu Univerzity Komenského dekan Marián Zouhar.

„Tešíme sa na spoluprácu s Nadáciou EU-LAC v budúcnosti. V našej Ústrednej knižnici už sú k dispozícii publikácie, ktoré vydal náš partner. Za tento štedrý dar srdečne ďakujeme,“ uviedol vedúci Katedry romanistiky FiF Uk doc. Bohdan Ulašin.

The European Union – Latin America and Caribbean Foundation (EU-LAC Foundation) bola založená v r. 2010 predstaviteľmi vlád Európskej únie a členmi Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku. Jej členmi sú krajiny EÚ a Latinskej Ameriky a Karibiku a jej cieľom je podporovať  vzájomné vzťahy medzi členskými krajinami.

https://www.facebook.com/eulacfoundation/

https://eulacfoundation.org/es