Etika a princípy výskumu výtvarného umenia

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva na ďalšiu prednášku zo série vystúpení svojich absolventiek a absolventov v rámci storočného jubilea svojho založenia.


06. 11. 2023 11.14 hod.

Prednášajúca: PhDr. Jana Švantnerová, PhD. (Slovenská národná galéria, Židovské komunitné múzeum, Múzeum mesta Bratislavy)

Názov prednášky: Od praxe k teórii alebo od teórie k praxi. Súčasné eticky podmienené východiská a princípy výskumu výtvarného umenia

Dátum: streda, 8. novembra 2023

Čas: 16:00 – 17:30 h

Miesto: Faustova sieň, Múzeum mesta Bratislavy

Informácie o prednáške:

Výtvarné umenie je zrkadlom doby, v ktorej vzniklo. Spôsob, akým sa s ním zaobchádzalo a to, čomu slúžilo, môže poodhaliť veľa o danej dobe. Historici a historičky umenia majú moc ovplyvniť vnímanie minulosti a tým aj pozitívne formovať budúcnosť. Prednášajúcu Janu Švantnerovú najviac fascinujú práve udalosti a kontexty skryté „za dielami“. Formou vybraných príkladov z jej doterajšieho profesionálneho života predstaví princípy a východiská výskumu v oblasti proveniencie, kultúrneho transferu a dekolonizácie. Súčasťou stretnutia bude aj krátky workshop s následnou reflexiou.

O prednášajúcej:  

Absolventka štúdia dejín umenia na Univerzite Komenského v Bratislave (Mgr.), Trnavskej univerzity v Trnave (PhDr.) a Masarykovej univerzity v Brne (Ph.D.). Okrem štúdia dejín umenia absolvovala vzdelávacie pobyty zamerané na judaistiku na Jagelonskej univerzite v Krakove a v Paideia – The European Institute for Jewish Studies v Štokholme. Od roku 2012 pôsobí v SNG ako kurátorka úžitkového umenia a v Židovskom komunitnom múzeu v Bratislave ako kurátorka judaík, a od roku 2023 ako kurátorka provenienčného výskumu v Múzeu mesta Bratislavy. Venovala sa portrétnemu a žánrovému maliarstvu v kontexte tvorby maliara Leopolda Horovitza (1838 – 1917), výskumu poštátnení umeleckých predmetov z majetku židovského obyvateľstva počas Slovenského štátu (1939 – 1945) a histórii a zbierke Židovského múzea v Prešove (1928 – 1940). Momentálne pokračuje vo výskume rituálnych predmetov a budovaní zbierok judaík na Slovensku a ich vystavovaní, ako aj v projekte Inkluzívne umenie a kultúra (v SNG).

O prednáškovom cykle:

Prednášky prebiehajú každú stredu počas semestra pod vedením absolventiek a absolventov katedry. Určené sú nielen pre aktuálnych študentov a študentky dejín výtvarného umenia, ale aj pre odbornú verejnosť. Ďalšou v rade bude prednáška Márie Novotnej (Múzeum Levoča - SNM): „Z praxe reštaurátorských výskumov z rokov 2021 – 2022 na Spiši “.

<output>

O prednášajúcom:  

Miroslav Hrdina, PhD. (1977) je absolventom štúdia vedy o výtvarnom umení na Katedre dejín výtvarného umenia FiF UK v Bratislave. Jeho odborným záujmom sú dejiny architektúry na Slovensku v 20. storočí. Pôsobil v rôznych inštitúciách vrátane Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK v Bratislave. Na tejto katedre prednášal predmety zamerané na dejiny ranonovovekej a modernej architektúry a urbanizmu na Slovensku a v strednej Európe. V súčasnosti Mgr. Miroslav Hrdina, PhD. pracuje na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava.

O prednáškovom cykle:

Prednášky prebiehajú každú stredu počas semestra pod vedením absolventiek a absolventov katedry. Určené sú nielen pre aktuálnych študentov a študentky dejín výtvarného umenia, ale aj pre odbornú verejnosť. Ďalšou v rade bude prednáška Jany Švantnerovej (SNG, MMB): „Od praxe k teórii alebo od teórie k praxi. Súčasné eticky podmienené východiská a princípy výskumu výtvarného umenia“.

</output>


Súbory:
Pozvanka_Svantnerova.pdf471 K