Dve podujatia k Medzinárodnému dňu študentstva

V dňoch 16. a 17. novembra pozývame na ohliadnutie sa za históriou našej fakulty pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Študentská filozofická obec vytvorila v novembri 1989 nezabudnuteľný odkaz. Hrdinské činy študentiek a študentov v čase nežnej revolúcie priam vyzývajú k spoločnej reflexii o význame slobody a demokracie.


15. 11. 2023 18.19 hod.

Boli to práve študentky a študenti Filozofickej fakulty UK, kto sa postavil na námestie Mieru (dnešné Hodžovo námestie) už 16. novembra 1989. „Nálada na filozofickej fakulte bola otvorenejšia ako na iných fakultách," spomenula v rozhovore pre Ženy v meste Petra Bombíková-Maudgil, autorka fotografií, ktoré sú súčasťou výstavy Filozofi v Novembri 1989. V čase protestu bola študentkou slovenčiny a dejepisu na FiF UK. Keď sa viac ako 200 vtedajších študujúcich rozhodlo pre protest, podľa jej slov v kútiku duše vedeli, že fakulta je na ich strane.

Bola to takisto študentská a akademická obec Filozofickej fakulty UK, kto sa najaktívnejšie zapojil do zápasu za presadenie spoločenských zmien po 17. novembri. Pre fakultu znamenal rok 1989 zásadnú a veľmi pozitívnu zmenu.

K udalostiam novembra '89 sa vrátime prostredníctvom dvoch podujatí, ktoré FiF UK spoluorganizuje.

PROGRAM na 16. november 2023 (súčasť podujatia FESTIVAL SLOBODY):

  • Spomienka na pochod študentov 16. novembra 1989 10:00 h - Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
  • Komentovaná prehliadka výstavy Filozofi v Novembri 1989 10:45 h - Filozofická fakulta UK, Átrium, Gondova 1, Bratislava
  • Stretnutie študentov 16. novembra 1989 a aktérov Nežnej revolúcie 17:00 h - Hodžovo námestie, Podchod študentov 16. novembra 1989, Bratislava


PROGRAM podujatia DEŇ ŠTUDENTSTVA (17. 11. 2023) nájdete vo Facebookovej pozvánke


Spoločne si vypočujme príhovory, prezrieme si dobové fotografie, prejdeme sa na miesta, ktoré v tomto období zohrali dôležitú úlohu. Sprítomníme si atmosféru novembrových udalostí a zároveň si pripomenieme, akú cenu má každý jeden deň prežitý v slobode a demokracii. Lebo november 1989 nie je vyblednutou historickou udalosťou. Naopak, jeho myšlienky a odkaz nestrácajú svoju aktuálnosť.

Tešíme sa na vás!