Docent Pavol Száz získal ocenenie

Pamätnú cenu vrchného rabína Józsefa Schweitzera tento rok udelili Pavlovi Százovi, členovi Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF UK.


05. 02. 2024 16.29 hod.

Pamätnú cenu vrchného rabína Józsefa Schweitzera, niekdajšieho riaditeľa Národného inštitútu pre vzdelávanie rabínov v Budapešti, tento rok udelili členovi Katedry maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Pavlovi Százovi. Mladý literát získal ocenenie za monografickú prácu Tizedik kapu: A haszidizmus hatása a magyar irodalomra (Desiata brána: Vplyv chasidizmu na maďarskú literatúru). Správna rada pamätnej ceny vyzdvihla nielen literárnu a vedeckú hodnotu diela, ale aj skutočnosť, že kniha vytvára most medzi hebraistikou a maďarskou literárnou a kultúrnou vedou.

Pamätnú cenu Józsefa Schweitzera založila rodina Schweitzerovcov a Maďarská hebrejská spoločnosť na počesť pamiatky zosnulého vrchného rabína Józsefa Schweitzera (1922 – 2015). Cena sa udeľuje za monografické dielo s hebrejskou alebo judaistickou tematikou, ktoré bolo vydané v maďarskom jazyku, pokiaľ možno v priebehu dvoch rokov pred udelením ceny.