Docent Michal Hajdúk ocenený za najlepšiu publikáciu

Docent Michal Hajdúk z katedry psychológie si prevzal cenu Slovenskej psychiatrickej spoločnosti pri SLS za najlepšiu publikáciu za rok 2021.


07. 11. 2023 18.11 hod.

Publikácia s názvom „Social cognition, neurocognition, symptomatology, functional competences and outcomes in people with schizophrenia – A network analysis perspective“ vznikla v spolupráci so zahraničnými kolegami a bola uverejnená v časopise Journal of Psychiatric Research. Práca sa zaoberá prediktormi psychosociálneho fungovanie u pacientov so schizofréniou, pričom na analýzu dát sa použili moderné prístupy nazývané sieťová analýza.

Docentovi Hajdúkovi blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!