Čo je to menšinový habitus?

Katedra maďarského jazyka a literatúry pozýva 9. apríla 2024 na stretnutie s Miklósom Hadasom, profesorom sociológie a doktorom z Maďarskej akadémie vied.


26. 03. 2024 16.51 hod.

Profesor a doktor Miklós Hadas vyučoval od roku 1985 na Korvínovej univerzite v Budapešti, odkiaľ odišiel v roku 2020 ako vedúci doktorandskej školy sociálnej komunikácie a spoluvedúci Centra pre sociálny a kultúrny výskum. V súčasnosti pôsobí ako externý výskumný pracovník Centra pre ekonomický a regionálny výskum Maďarskej akadémie vied. V rokoch 1990 až 2002 bol zakladajúcim šéfredaktorom časopisu Replika. Publikoval množstvo článkov a kníh o rodovej problematike. Jeho kniha Zrod moderného muža (2003) získala Polányiho cenu za najlepšiu sociologickú odbornú monografiu roka, ktorú udeľuje Maďarská sociologická spoločnosť. V roku 2006 mu bol za jeho prácu udelený Rytiersky kríž Maďarskej republiky. Témou prednášky sú niektoré zo zaujímavejších výsledkov jeho výskumu.

Ako Maďar z Budapešti prežil prednášajúci dlhé roky medzi Maďarmi v Rumunsku a Maďarmi na Slovensku. Už desať rokov žije čiastočne na Slovensku v maďarskej dedine. Ako hovorí, vďaka tomu sa dokáže identifikovať s miestnymi ľuďmi zvonku aj zvnútra. Jednou z jeho kľúčových skúseností je, že jeho známi a priatelia sa stávajú „inými ľuďmi“, keď komunikujú so susedmi vo svojej dedine, keď idú do mesta, kde musia vybavovať veci po slovensky alebo rumunsky alebo keď navštívia príbuzných v Maďarsku. Viackrát už počul, že „v Maďarsku sa necítia doma“, t.j. nie je zriedkavé, že sa v ,materskej krajine‘ cítia ako cudzinci. A hoci často nehovoria plynule po slovensky alebo rumunsky, často sa cítia tak, že s Rumunom alebo Slovákom ,dokážu ťahať za jeden povraz‘ ľahšie ako s Maďarom z Maďarska". Práve týmto vzťahom založeným na jemných rozdieloch chce Miklós Hadas prostredníctvom svojho výskumu lepšie porozumieť.

Pozvánka na podujatie