Deň otvorených dverí aj na FiF UK

V utorok 5. 11. 2019 sa otvárajú brány univerzity aj našej fakulty pre všetkých záujemcov o štúdium. Príďte sa pozrieť na najväčšiu filozofickú fakultu na Slovensku a zažiť jej atmosféru.


28. 10. 2019 17.48 hod.

PROGRAM

REKTORÁT UK

Šafárikovo nám. 6, Bratislava - 8.45 - 12.00 hod.

Otvorenie podujatia: RNDr. Zuzana Kovačičová PhD. - prorektorka pre vzdelávanie

9.00 - 9.20 hod.: Matúš Mesarčík z Právnickej fakulty UK: Čo o nás Facebook vie a čo vieme my o ňom?
9.25 - 9.45 hod.: František Kundracik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK: Hráme sa s elektrickými prúdmi
9.50 - 10.10 hod.: Jana Fratričová z Fakulty managementu UK: Ako sa meria úspech?
10.30 - 11.15 hod.: Diskusia: Zo zákulisia štúdia na UK

FILOZOFICKá FAKULTA uk – Moyzesova sieň

11.30 – 13.30 hod.
Gondova 2, Bratislava
Vchod aj z Vajanského nábrežia 12

Na jednom mieste nájdete informácie o 118 študijných programoch, ktoré otvárame pre bakalársky stupeň. Môžete sa stretnúť so zástupcami vedenia fakulty, študijného oddelenia i jednotlivých katedier a opýtať sa na všetko, čo potrebujete vedieť o možnostiach štúdia, prihláškach, prijímacom konaní a samotných študijných programoch či uplatnení. Nerozhodnutým radi pomôžeme s výberom vhodného študijného programu.

NASLEDUJÚCI TERMÍN DŇA OTVORENÝCH DVERÍ NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UK

25. 1. 2020