Blízki a vzdialení

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva na ďalšiu prednášku zo série vystúpení svojich absolventiek a absolventov v rámci storočného jubilea svojho založenia.


16. 10. 2023 12.13 hod.

Prednášajúca: Jana Luková z Historického ústavu SAV

Názov prednášky: Blízki a vzdialení. Rodina Lütgendorff – Leinburg a jej vzťahy s Prešporkom

Dátum: Streda, 18. októbra 2023

Čas: 16:00 – 17:30 h

Miesto: FiF UK, Gondova 2, prízemie, č.d. 20

Informácie k téme prednášky:

Barón Ferdinand von Lütgendorff-Leinburg (1785 – 1858) pochádzal z Vestfálska. Po štúdiu v Mníchove a Viedni strávil väčšinu svojho života v Prahe a v roku 1824 sa presťahoval do Prešporka. Jeho rodina sa tu stala dôležitou súčasťou umenia 19. storočia. Syn Otto Gottfried sa stal škandinavistom, prekladateľom a spisovateľom, a vnuk Willibald zase pôsobil ako historik umenia, reštaurátor a múzejník.

Témou prednášky bude prezentácia aktuálneho výskumu troch generácií Lütgendorffovcov založená na práci s doposiaľ neznámymi prameňmi v podobe ego-dokumentov najmladšieho z nich –Willibalda Lea (1856 - 1937).

O prednášajúcej:

Jana Luková študovala dejiny výtvarného umenia na Univerzite Komenského v Bratislave a v súčasnosti absolvuje doktorandské štúdium v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Je špecialistkou na obdobie 18. – 19. storočia s dôrazom na Bratislavu a systematicky sa venuje kultúrno-historickému výskumu.

O prednáškovom cykle:

Prednášky prebiehajú každú stredu počas semestra pod vedením absolventiek a absolventov katedry. Určené sú nielen pre aktuálnych študentov a študentky dejín výtvarného umenia, ale aj pre odbornú verejnosť. Ďalšou v rade bude prednáška s názvom Architekt Juro Tvarožek a jeho doba (život, tvorba, kontext) pod vedením Miroslava Hrdinu (KPU Bratislava).


Súbory:
pozvanka_100_lukova.pdf469 K