Autobus na poslednú rozlúčku s prof. Slobodníkom

Vo štvrtok 18. apríla 2019 o 8,30 h bude na Vajanského nábreží pred Moyzesovou sieňou pristavený kĺbový autobus DPB na prepravu zamestnancov do Krematória, kde sa o 9,30 h uskutoční posledná rozlúčka s dekanom FiF UK profesorom Martinom Slobodníkom.


16. 04. 2019 14.29 hod.

Autobus na poslednú rozlúčku s prof. Slobodníkom

Posledná rozlúčka s dekanom FiF UK profesorom Martinom Slobodníkom sa uskutoční vo štvrtok 18. apríla o 9. 30 hod v obradnej sieni krematória v Bratislave – Lamači. O 8. 30 bude na Vajanského nábreží pred Moyzesovou sieňou pristavený kĺbový autobus DPB na prepravu zamestnancov , ktorí sa chcú rozlúčky zúčastniť. Po skončení smútočného obradu je zabezpečený odvoz z krematória späť na Vajanského nábrežie.

Zároveň sa vo vestibule budovy Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici 2 nachádza kondolenčná kniha, kde si môžu zamestnanci a študenti  fakulty uctiť pamiatku zosnulého dekana.