Architekt Juro Tvarožek a jeho doba

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva na ďalšiu prednášku zo série vystúpení svojich absolventiek a absolventov v rámci storočného jubilea svojho založenia.


23. 10. 2023 15.52 hod.

Prednášajúci: Miroslav Hrdina (Krajský pamiatkový úrad, Bratislava)

Názov prednášky: Architekt Juro Tvarožek a jeho doba (život, tvorba, kontext)

Dátum: streda, 25. októbra 2023

Čas: 16:00 – 17:30 h

Miesto: FiF UK, Gondova 2, zasadačka, č.d. 239

Informácie o prednáške:

Prednáška bude zameraná na predstavenie života a diela Juraja Tvarožka (1887 – 1966), významnej postavy v oblasti architektúry prvej polovice 20. storočia na Slovensku, v kontexte domáceho a širšieho stredoeurópskeho architektonického vývoja. Juraj Tvarožek sa zapísal do verejného povedomia najmä ako autor jednej z emblematických funkcionalistických stavieb na Slovensku, Mestskej sporiteľne v Bratislave (1929 – 1931), na ktorej inovatívne využil zavesenú konštrukciu oceľovo-sklenej fasády.

Okrem svojich architektonických a urbanistických prác bol Juraj Tvarožek spoločensky angažovaný: zúčastnil sa bojov v československých légia v Rusku počas 1. svetovej vojny a aktívne sa zapojil do Slovenského národného povstania počas 2. svetovej vojny. Okrem toho prispel k rozvoju spolkového života architektov a staviteľov na Slovensku.

O prednášajúcom:  

Miroslav Hrdina, PhD. (1977) je absolventom štúdia vedy o výtvarnom umení na Katedre dejín výtvarného umenia FiF UK v Bratislave. Jeho odborným záujmom sú dejiny architektúry na Slovensku v 20. storočí. Pôsobil v rôznych inštitúciách vrátane Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK v Bratislave. Na tejto katedre prednášal predmety zamerané na dejiny ranonovovekej a modernej architektúry a urbanizmu na Slovensku a v strednej Európe. V súčasnosti Mgr. Miroslav Hrdina, PhD. pracuje na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava.

O prednáškovom cykle:

Prednášky prebiehajú každú stredu počas semestra pod vedením absolventiek a absolventov katedry. Určené sú nielen pre aktuálnych študentov a študentky dejín výtvarného umenia, ale aj pre odbornú verejnosť. Ďalšou v rade bude prednáška Jany Švantnerovej (SNG, MMB): „Od praxe k teórii alebo od teórie k praxi. Súčasné eticky podmienené východiská a princípy výskumu výtvarného umenia“.


Súbory:
pozvanka_100_hrdina.pdf390 K