100 rokov Pedagogického seminára

Pri príležitosti stého výročia založenia najstaršieho inštiutucionalizovaného pracoviska na Slovensku, rozvíjajúceho pedagogické vedy: Pedagogického seminára filozofickej fakulty, sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia.


12. 10. 2023 14.00 hod.

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 19. 10. 2023 v čase od  9.00 - 16.00 h v budove Filozofickej fakulty na Gondovej ul. 2 v Bratislave v zasadačke dekana FiF UK na G 140.