100 rokov dejín umenia na Univerzite Komenského

Dejiny výtvarného umenia na UK sa na Univerzite Komenského vyučujú už sto rokov. Pri príležitosti tohto výročia organizuje Katedra dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty UK sériu zaujímavých prednášok.


24. 09. 2023 17.52 hod.

Prednášky sú naplánované na každú stredu zimného aj letného semestra. Vystúpia na nich absolventky a absolventi dejín výtvarného umenia našej fakulty pôsobiaci v renomovaných inštitúciách. Prevažná väčšina podujatí sa uskutoční na pôde Filozofickej fakulty UK, iné prebehnú v externých priestoroch. 

Séria odštartuje už 27. septembra o 16.00 h v Slovenskej národnej galérii (Földváriho knižnica, 1. poschodie, Slovenská národná galéria, Esterházyho palác). Témou prvého stretnutia bude „Ako sa robí národná galéria. Kunsthistorik ako manažér, stratég a kultúrny politik“ a odprezentuje ju generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá (viac informácií o podujatí nájdete v oficiálnej pozvánke).

Aktuality o prednáškovom cykle nájdete aj na webovej stránke Katedry dejín výtvarného umenia a na jej facebookovom profile (odkaz na podujatie).