ZOMREL PROFESOR MATÚŠ KUČERA

Významný historik, medievalista a pedagóg prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc., zomrel vo veku 90 rokov.


20. 12. 2022 13.23 hod.

Profesor Matúš Kučera aktívne pôsobil vo viacerých sférach spoločnosti od kultúry, pedagogiky až po politiku, v minulosti bol tiež členom Katedry slovenských dejín FiF UK. Funkciu vedúceho katedry zastával od roku 1989. Počas jeho pôsobenia sa zmenil názov katedry – z Katedry československých dejín a archívnictva sa v roku 1990 stala Katedra slovenských dejín, českých dejín a archívnictva. Je autorom množstva publikácií vydaných doma i v zahraničí. Vychoval a ovplyvnil viacerých žiakov a svojich nasledovníkov, medzi nimi i súčasného vedúceho Katedra slovenských dejín FiF UK profesora Martina Homzu.

Na fotografii z 26. februára 2009 je prof. Matúš Kučera (1932 - 2022) na FiF UK v spoločnosti viacerých popredných historikov: Mariána Skladaného (1940 – 2020), Richarda Marsinu (1923 – 2021), Júliusa Bartla (1937 – 2022).