Spomíname na Daniela Tupého

V sobotu 4. novembra si pripomíname osemnáste výročie tragickej smrti Daniela Tupého (26. 8. 1984 – 4. 11. 2005). Daniel, ktorý bol študentom Filozofickej fakulty UK, sa stal obeťou brutálnej vraždy z nenávisti na Tyršovom nábreží v Bratislave. Ticho, ktoré po ňom ostalo, je ohlušujúce. Udalosť dodnes rezonuje v kolektívnej pamäti nielen našej fakulty, ale celej univerzity.


03. 11. 2023 08.52 hod.

Nezabudneme na šok, ktorý spôsobila správa o Danielovom zavraždení, ale ani na zvláštne okolnosti sprevádzajúce jej vyšetrovanie. Nezabudneme, že práve otec Daniela Tupého spolu s vtedajším rektorom UK Františkom Gahérom sa výrazne zaslúžili o to, že fenomén neonacistického násilia sa postupne dostal do povedomia spoločnosti a bol zohľadnený v legislatíve.

Vražda Daniela Tupého zostáva aj po osemnástich rokoch nepotrestaná. V týchto dňoch sa blíži termín súdneho pojednávania, ktoré by do prípadu mohlo vniesť svetlo. Zo všetkých síl držíme palce spravodlivosti. Nejde iba o Daniela, ale aj o ďalšie obete nenávisti na Slovensku, z ktorých niektoré takisto roky márne čakajú na spravodlivosť. Radi by sme verili, že slovenská politická reprezentácia si uvedomuje svoju zodpovednosť za vymožiteľnosť práva vrátane ľudských práv,  a za spôsob, akým vplýva na atmosféru a hodnotové nastavenie spoločnosti.

Za osemnásť rokov od Danielovej smrti vyrástla jedna nová študentská generácia. Je našou povinnosťou pripomínať jej Danielov odkaz. Z myslí nás, ktorí sme ho zažili a poznali, sa spomienka naňho nikdy nestratí.

Nezabudneme.

#tichopodanielovi

Facebooková stránka Ticho po Danielovi