Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

NOVÉ KNIHY NAŠICH ODBORNÍKOV: 11. 12. O 16.00 H

Aktuálne pohľady na vedu a jej pozíciu v dnešnom spoločenskom a kultúrnom prostredí prinášajú publikácie pracovníkov Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK, na ktorých predstavenie vás pozývame.


06. 12. 2019 13.47 hod.

Kniha Veda, spoločnosť a hodnoty sumarizuje výsledky viacdimenzionálneho výskumu, realizovaného v rámci projektu „Veda, spoločnosť a hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných vzťahov a interakcií“ (APVV). Autori a autorky vo svojich statiach reflektujú širšiu škálu aktuálnych problémov, ktoré vystupujú vo vzájomných interakciách medzi vedou a jej spoločenským a kultúrnym prostredím. V knihe sa tematizujú viaceré výzvy, pred ktoré stavajú spoločnosť veda a súčasné technológie, problémy etiky vedy a bioetiky.

Monografia prof. Emila Višňovského Veda ako sociokultúrna praktika predstavuje významný príspevok k poznaniu súčasného pragmatizmu a zároveň je inšpiratívnym príspevkom k diskusii o postavení vedy v súčasnom svete, o vzťahu vedy a filozofie v intelektuálnom diskurze. Táto diskusia je mimoriadne komplexná a autor sa do nej dokázal zapojiť vlastným hlasom. Ukazuje, že aj „naše“ slovenské starosti s vedou (zmes nadceňovania a podceňovania) sú súčasťou (i keď možno skromnejšou než by to mohlo byť) svetovej diskusie. Ako autor píše na mnohých miestach, v komplexe vedeckých praktík sa odráža stav spoločnosti, a preto reflexia a sebareflexia vedeckého spoločenstva môže prispieť k lepšiemu pochopeniu spoločnosti ako celku.

Publikácie budú prezentovať Dr. Ladislav Sabela a prof. František Novosád.