NÁJDENÝ OBRAZ OD JANKA ALEXYHO JE PO ODBORNOM OŠETRENÍ

Obraz zobrazujúci bránu rafinérie Slovnaft od maliara Janka Alexyho, ktorý bol nájdený na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK, bol odborne zreštaurovaný. Dlho ležal zrolovaný v skrini.


13. 10. 2021 11.23 hod.

Maliar Janko Alexy (1894 – 1970) patrí k zakladateľom medzivojnovej moderny u nás. Obraz zobrazujúci fabriku pochádza podľa odborníkov pravdepodobne zo začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia. Po nástupe komunizmu si podniky a inštitúcie objednávali na výzdobu svojich priestorov ideologicky vhodné umelecké diela vrátane komornejších závesných formátov. „Ide o dobovo príznačné zachytenie industriálnej mestskej scenérie. Vzhľadom na námet a techniku možno dielo vnímať aj ako typickú tzv. ‚chlebovú‘ zákazku, akým sa nevyhýbali ani iní umelci vrátane Martina Benku či Ľudovíta Fullu,“ hovorí doc. Katarína Kolbiarz Chmelinová z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK.

Ako sa obraz dostal na katedru filozofie, nie je zatiaľ celkom jasné. V r. 1989 ho zo steny zvesil prof. Miroslav Marcelli a zroloval ho do skrine, na stene visel len jeho veľký rám. Na katedre obraz znovuobjavili v r. 2020 a odovzdali vedeniu fakulty, ktoré rozhodlo o jeho odbornom ošetrení. Maliar totiž pri zobrazení rafinérie použil pomerne nestabilnú techniku kresby pastelom na kartóne. Pastel sa pri dotyku ošúchava. Dielo aj masívny ozdobný rám sa tak dostali na vysokú školu výtvarných umení, kde ho v Ateliéri reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie na Katedre reštaurovania odborne ošetril akademický maliar prof. Boris Kvasnica. Obraz bol nanovo zarámovaný do pôvodného rámu a zasklený antireflexným galerijným sklom.
-bt-