KURZ O PROPAGANDE A "ALTERNATÍVNYCH FAKTOCH"

V uplynulom semestri FiF UK po prvý raz ponúkla nový celkofakultný predmet Liberálna demokracia v čase alternatívnych faktov.


23. 02. 2018 15.03 hod.

Akú šancu má demokracia v čase „fake news“?

Kresby Američanov a Židov z facebookových profilov sympatizantov kotlebovej ĽSNS vyzerajú úplne rovnako ako kresby z fašistických novín spred osemdesiatich rokov. 52 % obyvateľov verí, že o fungovaní krajiny nerozhodujú volení zástupcovia, ale niekto v pozadí. Spoločnosť nielen na Slovensku v súčasnosti čelí hrozbám, ktoré vyplývajú z prekrúcania faktov, relativizovania pravdy, propagandy a dezinformácií – nárast extrémistických strán, šírenie nenávisti, ohrozenie princípov demokracie. Na Filozofickej fakulte UK študenti celý zimný semester mali možnosť dozvedieť sa, ako tieto hrozby rozoznať, porozumieť ich príčinám a vedieť proti nim argumentovať. Fakulta ponúkla svojim študentom novinku – celofakultný voliteľný kurz Liberálna demokracia v čase alternatívnych faktov.

Každý štvrtok podvečer študentom prednášal odborník z akademického alebo aj mimoakademického prostredia na témy  týkajúce sa súčasného stavu demokracie u nás aj vo svete, propagandy v médiách a alternatívnych faktov. Medzi prednášajúcimi bol sociológ Martin Bútora, šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný, Andrej Bán a Michal Karako z Iniciatívy Zabudnuté Slovensko, filozof Fedor Blaščák z Memory Kontrol, historička Marína Zavacká zo SAV alebo Mário Nicolini z Euroatlantického centra a Daniel Milo z Globsec Policy Institute. Z prostredia fakulty prednášali odborníci z rôznych katedier – politológ Jozef Bátora, etnologičky a antropologičky Helena Tužinská a Tatiana Bužeková, odborník na islam Attila Kovács, rusista Ľubor Matejko či sinológ Martin Slobodník.

„Univerzita nemôže byť slonovinová veža a pre filozofickú fakultu to platí dvojnásobne. Je našou povinnosťou využiť dostupný odborný potenciál na to, aby sme reflektovali dianie v spoločnosti,“ hovorí iniciátor kurzu, prodekan FiF UK Martin Slobodník. „Cieľom kurzu bolo zareagovať na aktuálne problémy, ktoré predstavujú hrozbu pre demokraciu aj u nás a ponúknuť študentom expertízu z rozličných vedných disciplín, ktoré majú k téme propagandy a dezinformácií čo povedať. Tento interdisciplinárny prístup v spoločenských a humanitných vedách chýba, osobitne vo výučbe. Zároveň sme si kládli za cieľ aj to, aby sme akademickú pôdu otvorili zástupcom think-tankov, mimovládnych organizácií či médií, ktorí vniesli do prednáškového kurzu perspektívu z mimoakademického prostredia, čo pokladám za veľmi obohacujúce,“ vysvetlil.

Študenti mali o prierezový kurz záujem, poslucháreň N417 bývala úplne plná. „Museli sme ho presunúť do väčšej učebne, zapísalo si ho takmer sto študentov z rozličných programov,“ hovorí prof. Slobodník. Diskusie po prednáškach boli vzhľadom na aktuálnosť a istú kontroverznosť zaradených tém veľmi živé. „Potreboval som nejaké céčkové predmety, tak mi to prišlo vhod. Neoľutoval som, témy boli dobré, striedali sa zaujímaví prednášajúci. Najviac sa mi páčila prednáška o islame od docenta Attilu Kovácsa,“ zhodnotil nový kurz Attila Gál, študent sinológie. „Kurz bol veľmi zaujímavý tým, že bol iný ako ostatné predmety, čo mám. Viac sme diskutovali. Pre mňa ako žurnalistku bolo výborné, že prišiel šéfredaktor Denníka N, alebo aj ľudia, ktorí hovorili o témach, ktoré aktuálne hýbu svetom, to mi tiež veľmi pomohlo,“ hovorí Dominika Chrastová, študentka žurnalistiky. „Kurz ma zaujal hlavne preto, že ponúkal široké spektrum informácií, podávaných zrozumiteľne. Je to trochu aj taký oddychový predmet od tej tradičnej skladby predmetov, ktoré mám. Preberáme novodobú problematiku. Skladba tém bola veľmi vhodne zvolená. Rada som sem chodila, veľmi zaujímavý bol napríklad Andrej Bán,“ myslí si študentka učiteľského odboru angličtina - slovenčina Barbora Hurtuková.

Profesor Slobodník nevylučuje, že podobný celofakultný kurz ponúkne fakulta aj v budúcnosti. „Chceme sa so všetkými prednášajúcimi stretnúť a diskutovať o tom, ako tento kurz vnímali oni a v akej podobe by sme ho mohli opäť zopakovať na budúci akademický rok. Akademická sloboda by mala ísť ruka v ruke s akademickou zodpovednosťou a kurz o propagande pokladám za dôležitý vklad všetkých prednášajúcich k tomu, aby sme neboli iba pasívnymi pozorovateľmi nebezpečných trendov, ale využili našu schopnosť kriticky myslieť na to, aby sme ich analyzovali a interpretovali. Mám pocit, že tento náš záujem o problematiku sa podarilo preniesť aj na študentov.“

Kurz bol súčasťou projektu Katedry politológie FiF UK a Denníka N Spoločná krajina, ktorý finančne podporilo grantom Veľvyslanectvo USA.

Barbora Tancerová, FiF UK