Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra psychológie FiF UK oslávila 60 rokov

60. výročie od svojho založenia, ktoré Katedra psychológie oslávila tohto roku, si jej členovia pripomenuli odbornou konferenciou a spoločenským večerom v Moyzesovej sieni.


05. 12. 2019 15.44 hod.

Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave už po siedmy raz v dňoch 27. a 28. novembra 2019 zorganizovala medzinárodnú konferenciu Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Zároveň si počas nej pripomenula 60. výročie svojho založenia.

Konferencia sa konala v priestoroch Moyzesovej siene a v učebniach filozofickej fakulty. Odzneli štyri vyžiadané prednášky domácich ako aj zahraničných odborníkov, dve sympóziá venované aktuálnym trendom v klinickej neuropsychológii /projekt NEUROPSY/ a vytváraniu psychologických väzieb v organizačnom prostredí. V štyroch blokoch sekcií  prezentovali odborníci výsledky svojej práce formou viac ako 40 príspevkov a 40 posterov.

60. výročie od svojho založenia, ktoré Katedra psychológie oslávila tohto roku, si jej členovia pripomenuli na spoločenskom večere v Moyzesovej sieni. Kultúrny program zabezpečili súčasní študenti psychológie a absolventi katedry. Na spoločenský večer boli pozvaní aj bývalí členovia katedry, s ktorými si tí súčasní zaspomínali na staré časy. Poďakovanie patrí študentom katedry, ktorí zabezpečili plynulý a pokojný priebeh celej konferencie.

PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.

autor fotiek je Dušan Polák