Volume 3 (2018), Issue 1

Studies

Archaeology, Prehistory, History (*.pdf)
Eduard Krekovič

Musaica archaeologica 3-1, 2018, 7-11. Online. 02.07.2018.

Kopfschmuck der Vekerzug-Kultur am Beispiel der Gräberfelder in Chotín / Head ornaments of the Vekerzug cultur on an example of cemeteries in Chotín (*.pdf)
Anita Kozubová

Musaica archaeologica 3-1, 2018, 13-63. Online. 02.07.2018.

Nože a nožnice na juhozápadnom Slovensku v dobe rímskej / Knives and Shears in the Southwestern Slovakia in the Roman Period (*.pdf)
Alina Szabová

Musaica archaeologica 3-1, 2018, 65-80. Online. 02.07.2018.

Správa a prezentácia priestorových dát pri výskume sociálnych, ekonomických a environmentálnych interakcií na pomoraví v praveku a včasnom stredoveku (otázky a možnosti - server, cloud alebo blockchain?) / Managment and presentation of spatial data within the research of social, economic and environmental interactions in the Morava river valley during the Prehistory and Early Middle Ages (*.pdf)
M. Hladík - K. Hladíková - J. Tamaškovič

Musaica archaeologica 3-1, 2018, 81-91. Online. 02.07.2018.


Reviews

Murphy, Eileen – Le Roy, Mélie: Children, Death and Burial: Archaeological discourses, Oxford 2017 (*.pdf)
Zuzana Litviaková

Musaica archaeologica 3-1, 2018, 93-94. Online. 02.07.2018.


News

Otvorenie zrekonštruovaných priestorov knižnice a laboratória na Katedre archeológie FiF UK v Bratislave (*.pdf)
Redakcia

Musaica archaeologica 3-1, 2018, 95-98. Online. 02.07.2018.