Tatiana Bužeková

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
Associate Professor
+421 2 9013 2220
Monday14:00 – 15:00