Publications

About publication activities of the department

Publications of academic staff and doctoral students are based on their scientific and research activities. The Department of Archaeology publishes its own journal Musaica that focuses on current issues in archaeology - including theoretical, methodological and site-specific research. Larger studies and works are published in monograph series Studia Archaeologica et Medievalia. The newly established edition (in the year 2013) Dissertationes Archaeologicae Bratislavenses offers an opportunity for doctoral students to publish the results of their work.


Journals

Musaica archaeologica

Musaica archaeologica

Executive editor: Jana Mellnerová

Publisher: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

ISSN (print): 2453-8612

ISSN (online): 2453-8701 

Musaica

MUSAICA

Executive editor: Tomáš König

Publisher: Univerzita Komenského v Bratislave

ISSN: 978-80-223-2722-0

 

 


Collective volumes and proceedings

obálka zborníka Salve Edvarde!

SALVE, EDVARDE!

A Toast to the Jubilee of Professor E. Krekovič

Authors: Jana Mellnerová Šuteková, Martin Bača, Peter Pavúk (eds.)

Publisher: Comenius University in Bratislava

Publication year: 2019

Pages: 228 p.

ISBN: 978-80-223-4650-4 (print) 978-80-223-4651-1 (online)

Content and introduction (*.pdf)

 

 

Book of Abstracts

26th International Symposium "The Early Bronze Age in Central Europe", Modra (Slovakia), October 21th-24th, 2019

Author: Erika Makarová (ed.)

Publisher: Comenius University in Bratislava

Publication year: 2019

Pages: 60 p.

ISBN: 978-80-223-4805-8; 978-80-223-4806-5 (online)

Download the whole publication (*.pdf)

 

 

Keď bronz vystriedal meď

Keď bronz vystriedal meď.

Zborník príspevkov z XXIII. medzinárodného sympózia "Staršia doba bronzová v Čechách na Morave a na Slovensku". Levice 8.-11. októbra 2013

Author: Jozef Bátora, Peter Tóth (eds.)

Publisher: Archeologický ústav SAV, Katedra archeológie FiF Univerzita Komenského

Publication year: 2015

Pages: 467 p.

ISBN: 978-80-89315-93-2

Download the content (*.pdf)

 

 

Zborník abstraktov z konferencie Počítačová podpora v archeológii 12

Zborník abstraktov z konferencie

Počítačová podpora v archeológii 12. Kočovce 22.-24. máj 2013

Author: Peter Demján, Katarína Hladíková, Tibor Lieskovský, Peter Pavúk (eds.)

Publisher: Univerzita Komenského

Publication year: 2013

Pages: 51 s.

ISBN: 978-80-223-3396-2

Download the whole publication (*.pdf)

 

 

Panta Rhei

Panta Rhei

Studies on the Chronology and Cultural Development of South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75th Birthday

Author: Jana Šuteková, Peter Pavúk, Pavlína Kalábková, Branislav Kovár (eds.)

Publisher: Comenius University

Publication year: 2010

Pages: 622 p.

ISBN: 978-80-223-2979-8

Content and introduction (*.pdf)

 

 

Analysing Pottery

Analysing Pottery

Processing - Classification - Publication

Author: Barbara Horejs, Reinhard Jung, Peter Pavúk (eds.)

Publisher: Comenius University

Publication year: 2010

Pages: 324 p.

ISBN: 978-80-223-2748-0

Content (*.pdf)

 

 

Aevum Medium

Aevum Medium

Zborník na počesť Jozefa Hošša

Author: Jozef Zábojník (ed.)

Publisher: Univerzita Komenského FF

Publication year: 2006

Pages: 151 p.

ISBN: 80-89236-13-8

Content (*.pdf)

 

 

Južné vplyvy a ich odraz v kultúrnom vývoji mladšieho praveku na strednom Dunaji

Južné vplyvy a ich odraz v kultúrnom vývoji mladšieho praveku na strednom Dunaji

Zborník referátov z konferencie z 9. novembra 2004 v Bratislave

Author: Etela Studeníková (ed.)

Publisher: Univerzita Komenského FF

Publication year: 2005

Pages: 144 p.

ISBN: 80-968040-4-9

Content (*.pdf)

 

 

Slovensko a európsky juhovýchod

Slovensko a európsky juhovýchod

Medzikultúrne vzťahy a kontexty. Zborník k životnému jubileu Tatiany Štefanovičovej

Author: Alexander Avenarius, Zuzana Ševčíková (eds.)

Publisher: Filozofická fakulta UK

Publication year: 1999

Pages: 421 p.

ISBN: 80-967391-4-X

Content (*.pdf)

 

 

Mittelalterliche Stadtbaukunst in Österreich und in der Slowakei

Mittelalterliche Stadtbaukunst

Architektúra stredovekých miest v Rakúsku a na Slovensku

Publisher: Filozofická fakulta UK - Ústav dejín umemina Viedenskej univerzity

Publication year: 1996

Pages: 200 p.

ISBN: 80-85697-51-3

Content (*.pdf)


Monographs

obálka knihy Slovensko v staršej dobe bronzovej

Slovensko v staršej dobe bronzovej

Author: Jozef Bátora

Publisher: Univerzita Komenského v Bratislave

Publication year: 2018

Pages: 445 p.

ISBN: 978-80-223-4605-4

Download the whole publication (*.pdf)

 

 

Deponovanie koní na pohrebiskách z doby halštatskej v priestore Panónskej panvy

Deponovanie koní na pohrebiskách z doby halštatskej v priestore Panónskej panvy

Author: Petra Kmeťová

Publisher: Univerzita Komenského v Bratislave

Publication year: 2014

Pages: 392 p.

ISBN: 978-80-223-3759-5

Content, introduction, summary (*.pdf)

 

 

Prieskum archeologickej komunity na Slovensku 2012-2014

Prieskum archeologickej komunity na Slovensku 2012 – 2014

Author: Eduard Krekovič, Danica Staššíková-Štukovská

Publisher: Univerzita Komenského

Publication year: 2014

Pages: 84 p.

ISBN: 978-80-223-3678-9

Publication available for download (*.pdf)

 

 

Pohrebiská vekerzugskej kultúry v Chotíne na juhozápadnom Slovensku. Vyhodnotenie.

Pohrebiská vekerzugskej kultúry v Chotíne na juhozápadnom Slovensku

Vyhodnotenie

Author: Anita Kozubová

Publisher: Univerzita Komenského

Publication year: 2013

Pages: 453 p.

ISBN: 978-80-223-3450-1

Content (*.pdf)

 

 

Pohrebiská vekerzugskej kultúry v Chotíne na juhozápadnom Slovensku. Katalóg.

Pohrebiská vekerzugskej kultúry v Chotíne na juhozápadnom Slovensku

Katalóg

Author: Anita Kozubová

Publisher: Univerzita Komenského

Publication year: 2013

Pages: 282 p.

ISBN: 978-80-223-3451-8

Content (*.pdf)

 

 

Slovensko a avarský kaganát

Slovensko a avarský kaganát

Author: Jozef Zábojník

Publisher: FF UK

Publication year: 2004

Pages: 167 p.

ISBN: 80-88982-83-9

Content (*.pdf)

 

 

Römische Keramik aus Gerulata

Römische Keramik aus Gerulata

Author: Eduard Krekovič

Publisher: Academic Electronic Press

Publication year: 1998

Pages: 98 p.

ISBN: 80-88880-25-4

Content (*.pdf)

 

 

Kreisgrabenanlage der Lengyel-Kultur in Ružindol-Borová

Kreisgrabenanlage der Lengyel-Kultur in Ružindol-Borová

Author: Viera Němejcová-Pavúková

Publisher: Katedra archeológie FF UK

Publication year: 1997

Pages: 218 p.

ISBN: 80-88780-15-2

Content (*.pdf)

 

 

Svodín. Zwei Kreisgrabenanlagen der Lengyel-Kultur.

Svodín

Zwei Kreisgrabenanlagen der Lengyel-Kultur

Author: Viera Němejcová-Pavúková

Publisher: Facultas Philosophica Universitatis Comenianae

Publication year: 1995

Pages: 249 p.

ISBN: 80-88780-05-5

Content (*.pdf)


Dictionaries

Anglicko-slovenský archeologický slovník

Anglicko-slovenský archeologický slovník

Authors: Eduard Krekovič, Martin Bača

Publisher: Univerzita Komenského v Bratislave

Publication year: 2017

Pages:  111 p.

ISBN: 978-80-223-4354